Φωτογραφίες

Διακρατικό Εργαστήριο @ Στρασβούργο

1η διακρατική συνάντηση στην Περούτζια της Ιταλίας