ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ελλείψει αποτελεσματικής πολιτικής ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ΕΕ, το έργο Urbagri4Women υλοποιεί διάφορες πρωτοβουλίες που προωθούν την ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστριών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο Urbagri4Women προωθεί την κοινωνική ένταξη και τη χειραφέτηση των γυναικών μέσω της αποκατάστασης αστικών συνοικιών, που βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση εγκατάλειψης ή αποσύνθεσης, όπου η πρακτική της αστικής γεωργίας εφαρμόζεται μέσω πρακτικών εργαστηρίων που στοχεύουν στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και σε πιο βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.

Το πρόγραμμα αυτό θα επικεντρωθεί σε έξι δραστηριότητες:

tree-01.png

Εργαστήρια αστικής γεωργίας

farm-01.png

Ομάδες εστίασης με περιφερειακές κοινότητες με συγκεκριμένη τεχνογνωσία;

farm-tools-01.png

Διακρατικό Εργαστήριο Καλών Πρακτικών στο Στρασβούργο (Γαλλία)

global-01.png

Διακρατικός Διαγωνισμός Κηπουρικής

women-1-01.png

Πράσινη Βίβλος και Μανιφέστο για την ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστριών

conference2.png

Τελική διάσκεψη/ καταληκτικό συνέδριο στη Λισαβόνα (Πορτογαλία)