Οι μεσογειακές χώρες συζητούν προκλήσεις σε σχέση με τη μετανάστευση

Το έργο «Urbagri4Women – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριότήτων» παρουσιάστηκε στην εναρκτήρια συνάντηση του Δικτύου Μετανάστευσης στη Μεσόγειο (Mediterranean Migration Network – ΜΜΝ) που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Απριλίου 2017, στη Λευκωσία της Κύπρου. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να εμπνεύσει συζήτηση και σκέψη όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Μεσογειακές χώρες στο θέμα της μετανάστευσης.

Στη συνάντηση, όπου παραβρέθηκαν η AIDGLOBAL, η CARDET και η TAMAT, συναντήθηκαν πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας και της Πορτογαλίας, ενώ ακόμα το παρόν έδωσαν, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Το δίκτυο ΜΝΜ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης και στηρίζεται από την CARDET, εταίροι στο έργο “Urbagri4Women” , το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να ενσωματώσει τις γυναίκες μετανάστριες στις τοπικές κοινωνίες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αιτηθεί άσυλο και εκείνων που επωφελούνται διεθνούς προστασίας, και να τους δώσει τα εφόδια για να πάρουν πρωτοβουλίες και να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της γεωργίας και της αγροκαλλιέργειας.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *