Ποιοι είμαστε

Το έργο Urbagri4Women είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο με στόχο να ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστριών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στη χώρα υποδοχής, βοηθώντας τις να αναπτύξουν καινοτόμες γεωργικές πρωτοβουλίες που να συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των αστικών περιοχών.

Εταίροι